تجهیزات شادنقش

معرفی چاپ شادنقش

این شرکت یک مجموعه با سرمایه بخش خصوصی است که با بهره گرفتن از دانش کارشناسان متخصص و تجهیزات به روز صنعت تبلیغات، تلاش آن را دارد با ارائه ایده ها و طرح های نوین، گام موثری را در جلب رضایت کارفرمایان بردارد.

ادامه

تجهیزات چاپ شادنقش

  • ماشین چاپ ۵/۴ ورقی ۵ رنگ هایدلبرگ آلمان
  • ماشین چاپ ۲ ورقی ۴ رنگ هایدلبرگ آلمان
  • ماشین چاپ جی تی او ۴ رنگ هایدلبرگ آلمان
  • ماشین چاپ ۲ رنگ و تک رنگ هایدلبرگ آلمان
  • ماشین لترپرس دوورقی هایدلبرگ آلمان
  • دستگاه چاپ ملخی و برش پلار
  • دستگاه سلفون کشی حرارتی تا سایز ۵/۴ ورقی