تعرفه چاپ سربرگ و تراکت فوری

معرفی چاپ شادنقش

این شرکت یک مجموعه با سرمایه بخش خصوصی است که با بهره گرفتن از دانش کارشناسان متخصص و تجهیزات به روز صنعت تبلیغات، تلاش آن را دارد با ارائه ایده ها و طرح های نوین، گام موثری را در جلب رضایت کارفرمایان بردارد.

ادامه

فرم های سربرگ و تراکت تحریر و گلاسه تحویل فوری ( ۲ الی ۳ روزه )

سایز نوع کاغذ تیراژ (برگ ) قیمت یک رو (تومان) قیمت دو رو (تومان)
سربرگ A5 سایز 21*14.4 80 گرم تحریر 1000 52.000 68.000
سربرگ A4 سایز 21*29.7 80 گرم تحریر 1000 100.000 135.000
سربرگ A5 سایز 21*14.4 80 گرم تحریر 2000 67.000 88.000
سربرگ A4 سایز 21*29.7 80 گرم تحریر 2000 135.000 175.000
تراکت A5 80 گرم تحریر 5000 119.000 138.000
تراکت A4 80 گرم تحریر 5000 236.000 275.000
سربرگ A5 135 گرم گلاسه 1000 63.000 80.000
سربرگ A4 135 گرم گلاسه 1000 125.000 160.000
سربرگ A5 135 گرم گلاسه 2000 120.000 160.000
سربرگ A4 135 گرم گلاسه 2000 250.000 310.000
تراکت A5 135 گرم گلاسه 5000 310.000 360.000
تراکت A4 135 گرم گلاسه 5000 380.000 425.0000
سربرگ A5 سایز 21*14.4 100 گرم تحریر 1000 65.000 120.000
سربرگ A4 سایز 21*29.7 100 گرم تحریر 1000 130.000 220.000
  • زمان تحویل تراکت ها و سربرگ ۲ الی ۳ روز کاری می باشد.