چاپ سالنامه و تقویم

معرفی چاپ شادنقش

این شرکت یک مجموعه با سرمایه بخش خصوصی است که با بهره گرفتن از دانش کارشناسان متخصص و تجهیزات به روز صنعت تبلیغات، تلاش آن را دارد با ارائه ایده ها و طرح های نوین، گام موثری را در جلب رضایت کارفرمایان بردارد.

ادامه

سالنامه و تقویم چاپ شادنقش

چاپ سالنامه و تقویم [سالنامه چیست؟]

سالنامه یا سررسید کتابی است چاپ شده که در مورد روزهای سال اطلاعاتی در خود گنجانده. سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و غیره را پوشش دهند و یا تنها به یک موضوع بپردازند.
سالنامه ها می توانند شامل فهرست مناسبت هایی باشد که بنا به تصمیماتی اتخاذ شده اند تا یاد و خاطره حوادث، اتفاقات یا انسان های نام آور را زنده نگاه دارند.
چاپ شادنقش سررسید ها و تقویم های منحصر به فرد تولید خود را به معرض دید شما صاحبان سلیقه می گذارد. ما نیز امیدواریم با در نظر گرفتن خواسته های شما در تولید سالنامه نهایت رضایت مندی شما را فراهم نماییم.