چاپ پاکت تحریر و گلاسه

معرفی چاپ شادنقش

این شرکت یک مجموعه با سرمایه بخش خصوصی است که با بهره گرفتن از دانش کارشناسان متخصص و تجهیزات به روز صنعت تبلیغات، تلاش آن را دارد با ارائه ایده ها و طرح های نوین، گام موثری را در جلب رضایت کارفرمایان بردارد.

ادامه

فرم پاکت تحریر و گلاسه ( تحویل ٧ روزه کاری)

سایز نوع کاغذ تیراژ (برگ ) قیمت یک رو (تومان)
پاکت ملخی (نامه) 80 گرم تحریر 1000 120.000
پاکت ملخی (نامه) 80 گرم تحریر 2000 150.000
پاکت ملخی (نامه) 80 گرم تحریر 5000 290.000
پاکت ملخی (نامه) 135 گرم گلاسه 1000 135.000
پاکت ملخی (نامه) 135 گرم گلاسه 2000 225.000
پاکت ملخی (نامه) 135 گرم گلاسه 5000 510.000
پاکت A5 80 گرم تحریر 1000 130.000
پاکت A5 80 گرم تحریر 2000 180.000
پاکت A5 80 گرم تحریر 5000 355.000
پاکت A5 135 گرم گلاسه 1000 156.000
پاکت A5 135 گرم گلاسه 2000 250.000
پاکت A5 135 گرم گلاسه 5000 600.000
پاکت A4 80 گرم تحریر 1000 240.000
پاکت A4 80 گرم تحریر 2000 300.000
پاکت A4 80 گرم تحریر 5000 590.000
پاکت A4 135 گرم گلاسه 1000 266.000
پاکت A4 135 گرم گلاسه 2000 420.000
پاکت A4 135 گرم گلاسه 5000 800.000
  • زمان تحویل پاکت ها  ۷ الی ۹ روز کاری می باشد.
  • حتماً قبل از ذخیره سازی فایل خود به قسمت راهنمای طراحی مراجعه نمائید.